W maju br. za liberalizacją przepisów aborcyjnych w Irlandii opowiedziało się 66,4 proc. osób biorących udział w referendum. Uczestnicy referendum w niegdyś bardzo katolickiej Irlandii byli pytani, czy chcą zniesienia konstytucyjnego zakazu aborcji sprzed 35 lat. Zakaz ten częściowo uchylono w 2013 r. – w przypadku kiedy zagrożone było życie matki.

Frekwencja była bardzo wysoka – w referendum wzięło udział ponad 64 proc. uprawnionych do głosowania.

Oficjalne dane nie były zaskoczeniem, ponieważ wyniki exit poll wskazywały już, że zdecydowana większość jest za uchyleniem ósmej poprawki do konstytucji i opowiada się za propozycją centroprawicowego rządu premiera Leo Varadkara.

We wszystkich 40 okręgach wyborczych poza jednym głosowano za proponowanymi przez rząd zmianami; była to niemal odwrotna proporcja niż w referendum z 1983 r., kiedy zakaz aborcji wprowadzono do konstytucji.

Proponowane przez rząd nowe prawo będzie obejmować możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia od poczęcia bez podania powodu (po konsultacji z lekarzem), prawo do aborcji do 24 tygodnia w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, a także poważnego uszkodzenia płodu, które może doprowadzić do jego śmierci przed narodzinami lub wkrótce po nich, jak również nieograniczone czasowo prawo do przerwania ciąży w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia kobiety lub śmiertelnego uszkodzenia płodu.

Nowe przepisy powinny zostać wprowadzone do końca tego roku.