400 tys. pojazdów porusza się codziennie ulicami Brukseli. Podczas Dnia bez Samochodu zanotowano w tym mieście powietrze o 30 proc. czystsze niż w inne dni.