13 proc. młodych Belgów w wieku 25–35 lat nie chce mieć dzieci. To powyżej średniej europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone przez Vrije Universiteit Brussel (VUB) na grupie 2000 osób. Według otrzymanych wyników dzieci nie chce mieć 16 proc. młodych mężczyzn i 11 proc. młodych kobiet. To znacznie więcej niż średnia europejska, która wynosi tylko 7 proc. dla mężczyzn i 5 proc. dla kobiet w tym wieku.