KE: Polityczna decyzja została podjęta.
Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawy, która ma doprowadzić do likwidacji dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu. Projekt musi zostać poparty przez Parlament i Radę Unii Europejskiej, aby mógł wejść w życie. Harmonogram określony przez Komisję oznacza, że ministrowie i europosłowie będą musieli wyrazić na to zgodę jeszcze w tym roku.

W konsultacjach publicznych wzięło udział 4,6 mln Europejczyków. Rezultat tych konsultacji jest bardzo jasny: 84 proc. z nich chce zniesienia zmiany czasu. Wstępne wyniki konsultacji wskazują również, że dla ponad trzech czwartych (76 proc.) respondentów przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem „bardzo negatywnym” albo „negatywnym”. Respondenci uznali, że za zniesieniem zmiany czasu przemawiają względy związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.

Unia nie ma jednak kompetencji do narzucenia jednolitego systemu czasowego na całym swoim obszarze – może jedynie złagodzić swoje przepisy i dać krajom swobodę wyboru. Według projektu stolice miałyby mieć czas do kwietnia, aby zadecydować, czy chcą, aby ich obywatele pozostawali na stałe w czasie letnim czy w zimowym.

Pojawi się ogromny problem, jeśli w efekcie czas będzie się bezładnie różnił o godzinę w poszczególnych krajach, zupełnie bez związku z ich położeniem geograficznym.

Aby uniknąć pochopnych decyzji, urzędnicy unijni chcą, by stolice rozpoczęły konsultacje krajowe tak szybko, jak to możliwe.

Belgia, Holandia i Luksemburg chcą ustalić tę samą godzinę, dlatego razem zorganizują konsultacje w swoich krajach. Obywatele będą mogli się opowiedzieć za tym, czy należy zachować czas letni, zimowy, czy też pozostać przy zmianie czasu dwa razy w roku.