Informacje dla osób rozliczających się w Polsce z belgijskich dochodówfot. fotolia

Osoby mające obowiązek rozliczania w Polsce dochodów uzyskanych w Belgii mogą korzystać z ulgi abolicyjnej. Jest to narzędzie, które umożliwia obniżenie kwoty podatku dochodowego, jaką podatnik musiałby zapłacić w Polsce w przypadku, gdyby polski fiskus stwierdził, iż w Belgii od belgijskich dochodów zapłacono niższy podatek niż ten obliczony według polskich przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach ulga abolicyjna może wyzerować zobowiązanie podatkowe powstałe w Polsce.

 

Kto ma obowiązek składania deklaracji podatkowych PIT-36?

Osoby osiągające dochody ze stosunku pracy lub z tytułu działalności gospodarczej na terenie Belgii, a mające centrum interesów życiowych w Polsce – rezydenci (współmałżonek i dzieci przebywają w Polsce), czyli polscy rezydenci podatkowi, mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Oznacza to, że ci podatnicy muszą wykazywać w polskich zeznaniach podatkowych wszystkie dochody, niezależnie od kraju, w którym zostały one osiągnięte. W Belgii zaś takie osoby mają ograniczony obowiązek podatkowy, ponieważ są nierezydentami podatkowymi w Belgii (więcej informacji nt. nierezydentów można znaleźć w publikacji „Rozliczenia podatkowe nierezydentów”).

 

Metody obliczenia podatku dochodowego w Polsce

 

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Belgią, dochody osiągnięte w Belgii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale mają wpływ na wysokość progu podatkowego, w jakim znajdzie się podatnik. Jest to metoda odliczenia proporcjonalnego. Taki sposób rozliczenia podatku jest mało korzystny dla podatnika. Bywa, że pomimo iż podatnik zapłacił już podatek w Belgii, w Polsce będzie musiał „dopłacić” podatek ze względu na wyższy próg podatkowy, w którym się znalazł. Również osoby, które otrzymują zwrot podatku w Belgii, mają obowiązek doliczenia kwoty zwrotu do podatku w Polsce. Podobne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarto m.in. z Holandią, Danią, Rosją i Finlandią.

Z innymi krajami europejskimi podpisano umowy, według których podatek w Polsce jest rozliczany tzw. metodą wyłączenia z progresją. Ta metoda jest o wiele korzystniejsza dla podatników. Według niej mogą się rozliczać m.in. osoby, które uzyskują dochody w Niemczech, a w Polsce mają nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydencja podatkowa).

 

Ulga abolicyjna

Ustawę abolicyjną, zwaną potocznie ulgą abolicyjną, wprowadzono w celu zrównania obciążeń podatkowych ponoszonych przez osoby rozliczające swoje zagraniczne dochody w Polsce metodą odliczenia proporcjonalnego i metodą wyłączenia z progresją. Dzięki uldze abolicyjnej podatnicy rozliczający się w Polsce metodą odliczenia proporcjonalnego mogą znacznie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt

 

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Źródło:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991,
  • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii z dn. 20 sierpnia 2001 r.,
  • opracowanie własne.

 

Gazetka 185 – październik 2019