Pasowanie na ucznia w Szkole Polskiej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli.