Kobiety w Belgii wciąż padają ofiarami molestowania seksualnego na ulicy: niestosowne słowa, niewłaściwe i natarczywe zachowanie, a nawet obelgi to niestety nadal jeszcze codzienność. Na szczęście jest coraz więcej oficjalnych akcji wspierania kobiet, tak by przestrzeń publiczna była miejscem bez dyskryminacji i bez obaw o własne dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

POLICJA I PROKURATURA

Od marca tego roku brukselska policja wraz z prokuraturą zintensyfikowały działania związane z ochroną kobiet w przestrzeni publicznej. Zakrojona na szeroką skalę akcja obejmuje następujące strefy policyjne: Bruksela – Ixelles, Bruno (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse) oraz Montgomery (Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert i Etterbeek). Celem akcji jest przeciwdziałanie nękaniu osób w przestrzeni ulicznej ze względu na płeć oraz prowadzenie zdecydowanych działań zapobiegających aktom molestowania seksualnego na ulicach Brukseli. Sprawcom nieodpowiednich zachowań grozi kara pieniężna od 50 do 1000 euro lub kara więzienia od miesiąca do roku pozbawienia wolności. Rodzaj sankcji ma zależeć od powagi czynu, od tego, czy sprawca był już karany oraz czy jest świadomy swego postępku.

W sprawie aktów nękania kobiet w przestrzeni publicznej prawo mówi, że kara następuje wtedy, gdy godność danej osoby zostanie poważnie naruszona. Interpretacja prawa będzie powiązana z daną sytuacją i to sędzia zdecyduje o skali powagi danego czynu, a więc i o wysokości kary. Policjanci przechodzą odpowiednie szkolenia, by wiedzieć, jak zareagować w czasie zaistnienia faktu nękania lub molestowania kobiet oraz w jaki sposób zająć się ofiarami przemocy.

ULICA – MIEJSCE BEZPIECZNE?

Aby przestrzeń miejska była bezpieczniejsza dla kobiet, policjanci mają częściej niż zazwyczaj patrolować ulice, szczególnie w godzinach wieczornych. Działania policyjne mają polegać na rozmowach z kobietami i oferowaniu konkretnej pomocy – nawet takiej jak podwiezienie radiowozem do miejsca przeznaczenia, jeśli dana osoba przebywa w miejscu, w którym czuje się nie do końca bezpiecznie. Policjanci po cywilu patrolują ulice i hotspoty i natychmiast reagują w przypadku zaistnienia niedozwolonego czynu, chroniąc kobiety oraz zatrzymując agresorów. Kobiety, które stały się ofiarą napaści na ulicy, informowane są o tym, że mogą złożyć skargę i tym samym pociągnąć agresora do odpowiedzialności karnej – ponieważ niestosowne wobec nich zachowanie jest wykroczeniem, które może pociągać za sobą karę. Kobiety mają poczuć się bezpieczniej, wiedząc, że chroni je prawo, a sprawca musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest bezkarny, a jego czyn podlega karze – czy chodzi o zaczepki słowne, czy o nieprzyzwoite spojrzenia lub gesty, czy wreszcie o przemoc fizyczną lub molestowanie seksualne. Apeluje się także do świadków zajść o składanie zeznań. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kobiet.

NIE TYLKO KARY

Akcja, której celem jest zapobieganie nękaniu kobiet w miejscach publicznych, ma mieć nie tylko charakter czysto represyjny, ale także edukacyjny i uwrażliwiający na dolę kobiet, które często bez żadnej przyczyny są ofiarami bezpardonowych zaczepek ze strony mężczyzn. Chodzi o podniesienie świadomości wszystkich osób. Policjantów pracujących bezpośrednio w przestrzeni publicznej, aby umieli reagować w przypadkach słownej czy fizycznej napaści na kobiety. Napadane kobiety, które powinny znać swoje prawa i z nich korzystać, wiedząc, że policja i prokuratura zajmie się sprawą napaści na nie. Przede wszystkim ma to być także jasny i czytelny komunikat do ulicznych napastników, że ich seksistowskie i niewłaściwe zachowania nie będą tolerowane i jeśli ktoś nie zdaje lub nie chce zdać sobie sprawy z ich powagi, to poniesie za to konsekwencje prawne. Chodzi o zwiększenie społecznej świadomości na istnienie nagannych zachowań w stosunku do kobiet oraz o propagowanie wiedzy, że teraz takie zachowania będą podlegały karze.

Wydana została broszura informacyjna „La difference entre la drague et le harcelement, c’est le consentement” (Różnica pomiędzy podrywaniem a molestowaniem to świadome wyrażenie zgody). W jej tekście jasno i dobitnie mówi się o tym, że gwizdanie za przechodzącą kobietą to nie komplement. Uświadamia się potencjalnych sprawców, jakie działania są naganne, jaki wpływ na ofiarę ma niewłaściwe zachowanie oraz na jakie konsekwencje prawne narażają się agresorzy.

 

Sylwia Maj

 

WAŻNE NUMERY

  • Urgence: 101 lub 112
  • Dispatching zonal: 02 249 22 11
  • Zgłoszenie skargi / pytania

Service d’Assistance Policière aux Victimes

02 249 20 30

 

 

 

Gazetka 206 – listopad 2021