W 2014 roku Polska świętuje 25-lecie wolności. Minęło ćwierć wieku od pierwszych powojennych wolnych wyborów. Dla wielu żywe pozostaje wspomnienie wcześniejszych, trudnych czasów.  A jednocześnie wychowało się już pokolenie młodych ludzi urodzonych w wolnym kraju.

Wolność – ta, o którą walczono – zaczyna się znacznie wcześniej. Zaczyna się w umysłach ludzi.  W ich wyobraźni.  W poczuciu godności i poczuciu indywidualności.

Szczególnie wrażliwi i uważni na te zjawiska zawsze byli i pozostają artyści.  To oni pielęgnowali w sobie wolność, zanim przyszło się nią cieszyć. Często płacąc za to ogromną cenę…  To oni także swoją twórczością uświadamiali zniewolenie. Jak ceniony malarz Jerzy „Jurry” Zieliński, który zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach w 1980 roku. Jego obraz przedstawiający zasznurowane usta dziś znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.

To bliska historia, w której ludzie marzyli o wolności.  Wydawałoby się, że minęło niewiele czasu, a jak wiele się zmieniło.

Pamiętam, jak chwilę po wolnych wyborach zorganizowałam w  Warszawie wystawę, na której pokazałam prace cenionego niemieckiego artysty Josepha Beuysa. Beuys kilkanaście lat wcześniej, podczas stanu wojennego, przekazał do Polski wiele swoich prac jako dar dla Muzeum w Łodzi. Cenny i symboliczny, zwłaszcza w tamtych czasach. Jakiś czas później otwierałam w  Warszawie wystawę Andrzeja Pągowskiego, znakomitego artysty grafika.  Tym razem artysta odnosił się do historycznego momentu sprzed 10 lat – wstępowania Polski do Unii Europejskiej.  Artyści często zabierają głos w ważnych sprawach.

Dlatego dla uczczenia historycznej rocznicy postanowiłam pokazać w Brukseli grupę artystów, którzy niejednokrotnie byli awangardą myślenia o wolności.

W Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej przy Mont des Arts w Brukseli prezentujemy prace artystów, którzy od lat 50. XX wieku w swojej twórczości odnosili się do kwestii wolności. Każdy na swój sposób, własną wypowiedzią artystyczną. Na wystawie prezentowane są prace klasyków sztuki polskiej – Magdaleny Abakanowicz,  Tadeusza Dominika, Edwarda Dwurnika, Jana Lebensteina, Eugeniusza Markowskiego, Romana Opałki i Józefa Szajny.

Ich debiut artystyczny przypadał głównie na drugą poł. XX w. Ich sztuka stanowiła osobistą przestrzeń wolności w kraju, który pozbawiony był politycznej autonomii.  Artyści ci byli jednymi z pierwszych, którzy wówczas w swojej twórczości przełamywali żelazną kurtynę i wyrażali wolnościowe ideały. Ostatnio „Wall Street Journal” cytował prezentowaną artystkę, Magdalenę Abakanowicz, która powiedziała, że „sztuka nie rozwiązuje problemów, ale sprawia, że potrafimy je dostrzec i zrozumieć”.

Twórczość była dla tych artystów przestrzenią wolności wyrażającą się w różnych formach: uwalniania od zniewoleń komunizmu, od nawiedzających wspomnień osobistych. Sztuka jest po prostu przestrzenią do ekspresji indywidualnych idei. Jest sposobem wyzwolenia i świadectwem wewnętrznej tęsknoty za wolnością, równością, sprawiedliwością, ale także indywidualizmem.

Dzieła sztuki pozostają tego wyjątkowym dowodem.

 

 

Katarzyna Napiórkowska

 

 

Galeria Katarzyny Napiórkowskiej – Mont des Arts

Bruksela, Mont des Arts 8

galeriemontdesarts.com

 

 

 

Gazetka 133 – lipiec/sierpień 2014