Od 1 stycznia 2015 r. zostały całkowicie zmienione zasady obliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników samozatrudnionych. Składki za dany rok będą liczone na podstawie dochodu pracownika z tego samego roku (czyli składki socjalne za 2015 będą obliczone na podstawie dochodu podlegającego opodatkowaniu w 2015).

Do tej pory składki na dany rok były wyliczane na podstawie dochodu osiągniętego trzy lata wcześniej.

Wskutek nowej reformy obliczanie składek społecznych będzie się odbywało w dwóch etapach:

 1. W roku płacenia składki pobrana zostanie składka tymczasowa („prowizoryczna”) na podstawie dochodu osiągniętego trzy lata wcześniej (czyli w 2015 na podstawie dochodu za 2012).
 2. W momencie kiedy dochody z danego roku będą dokładnie znane i podane przez administracje podatkową, dokonane zostanie końcowe, ostateczne rozliczenie składek na podstawie podanego dochodu.

W praktyce

Każdy pracownik samozatrudniony płaci aktualnie co kwartał składki, z którymi łączą się prawa w dziedzinie ubezpieczenia społecznego. Reforma nie wnosi żadnych zmian w ich wysokościach.

W roku 2015, jak dotychczas, każdy pracownik samozatrudniony będzie co kwartał otrzymywał dokument informujący o obowiązku opłacenia składki. Kasa socjalna poda w nim prowizoryczną składkę kwartalną do zapłacenia. Kwartalna składka zostanie wyliczona na bazie dochodu indeksowanego z 2012 r.

Jednocześnie już w 2015 r. każdy pracownik samozatrudniony może dostosować swoje składki do dochodów z 2015 r.

Oszacowanie dochodów

Jest możliwe, że wysokość naszego dochodu sprzed trzech lat nie koresponduje z naszymi aktualnymi dochodami. Należy więc dokonać oszacowania aktualnego dochodu i porównać go z tym sprzed trzech lat.

W zależności od uzyskanego wyniku istnieją trzy możliwości:

 • Nasz dochód pozostał mniej więcej stabilny lub mamy trudność w ocenie jego zmian. Wtedy należy zapłacić składkę, która będzie podana na dokumencie otrzymanym od kasy socjalnej.
 • Nasz aktualny dochód jest wyższy od tego sprzed trzech lat, w związku z czym można zapłacić wyższe składki. Wystarczy tylko zgłosić to w swojej kasie lub dokonać wyższej wpłaty. Warunkiem jest nieposiadanie długów w opłacaniu składek z wcześniejszych lat.
 • Nasz aktualny dochód jest niższy od tego sprzed trzech lat, możemy więc obniżyć wysokość składek. Należy jednak udowodnić to swojej kasie socjalnej, przedstawiając wymagane dowody, gdyż to ona musi udzielić zgody na zapłacenie niższej stawki.

Uwaga: jeżeli w chwili ostatecznego wyliczenia składek nasze dochody okażą się wyższe od stosowanego progu, należna jeszcze opłata składek zostanie podwyższona.

Jeżeli nasza składka „prowizoryczna” za dany rok zostanie opłacona, będziemy mieli pełne prawo do ubezpieczenia społecznego.

Rozliczenie końcowe

Kiedy tylko kasa socjalna otrzyma informacje o ostatecznym dochodzie rocznym, dostarczy rozliczenie końcowe z ostateczną sumą składki. Dla dochodów za rok 2015 będzie to w ciągu roku 2017.

Jeżeli zapłaciliśmy za mało, trzeba będzie dopłacić dodatek. Natomiast jeśli zapłaciliśmy za dużo, nadpłata zostanie zwrócona.

Uwaga: wskutek nowej reformy składek społecznych pracownik samozatrudniony otrzyma jeszcze „regularyzację” składek po zaprzestaniu działalności.

Więcej informacji w kasach socjalnych:

 • Acerta: 078 05 10 64
 • Attentia: 050 40 65 65
 • Caisse Nationale Auxiliaire: 02 546 45 21
 • Group S: 02 555 15 20
 • L’Entraide: 02 743 05 10
 • Multipen: 015 45 12 60
 • Partena: 02 549 73 00
 • Securex: 02 729 92 11
 • UCM: 081 32 06 11
 • Xerius: 078 15 00 15
 • Zenito: 02 212 22 30

 

Gazetka 138 – luty 2015