Stawianie granic w związku jest ważnym aspektem zdrowej dynamiki i komunikacji między partnerami. Oznacza to określenie swoich osobistych potrzeb, oczekiwań, wartości i ograniczeń, aby zbudować zdrową i zrównoważoną relację. Stawianie granic pomaga zapobiegać nieporozumieniom, konfliktom oraz nadmiernemu stresowi, który może pojawić się w związku, gdy partnerzy nie wiedzą, czego od siebie oczekują.

Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących stawiania granic w związku:

 1. Samoświadomość: Zanim będziesz w stanie jasno wyznaczyć swoje granice, musisz zrozumieć swoje potrzeby, pragnienia, wartości i to, co jest dla ciebie ważne.
 2. Komunikacja: Kluczowym elementem jest otwarta i uczciwa komunikacja z partnerem. Wyrażanie swoich myśli, uczuć i granic w sposób empatyczny i szanujący jest istotne.
 3. Zrozumienie granic partnera: Równie ważne, jak wyznaczanie swoich granic, jest szanowanie granic partnera. Warto słuchać uważnie, gdy partner wyraża swoje potrzeby i ograniczenia.
 4. Konsekwencje: Ważne jest, aby określić, jakie konsekwencje będą wynikać z przekroczenia granic. To może pomóc w utrzymaniu ich poszanowania 
 5. Zmieniające się granice: Granice w związku nie są stałe. Mogą się zmieniać wraz z rozwojem relacji. Ważne jest, aby na bieżąco komunikować swoje zmieniające się potrzeby i oczekiwania.
 6. Samoopieka: Stawianie granic jest również związane z troską o siebie. Dbając o swoje granice, chronisz swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Przykłady stawiania granic w związku mogą obejmować:

 • Określenie osobistego czasu dla siebie i przestrzeganie go.
 • Wyznaczenie granic dotyczących intymności i seksualności.
 • Określenie, co jest akceptowalne w komunikacji a co nie.
 • Wyrażanie potrzeb dotyczących wsparcia emocjonalnego i komunikowania się

w trudnych chwilach.

 • Wyznaczenie granic dotyczących finansów i podziału obowiązków w domu.

Stawianie granic w związku to proces, który wymaga pracy, komunikacji i wzajemnego szacunku. Gdy obie strony respektują granice partnera i starają się zrozumieć jego potrzeby, relacja ma większą szansę na zdrowy rozwój i trwałość.

TRUDNOŚCI W STAWIANIU GRANIC – PRZYCZYNY

Istnieją pewne czynniki, które mogą utrudniać stawianie granic w związkach:

 1. Brak wiary w siebie: Kobiety o niskiej samoocenie mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich potrzeb i w stawianiu granic, obawiając się, że ich opinia nie zostanie zaakceptowana lub zostaną odrzucone.
 2. Przemoc lub nadużycia w przeszłości: Osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej, emocjonalnej lub psychicznej w przeszłości, mogą mieć trudności ze stawianiem granic z obawy przed konfrontacją lub odrzuceniem.
 3. Wychowanie i społeczne oczekiwania: Społeczne normy i oczekiwania mogą wpłynąć na to, jak kobiety postrzegają swoją rolę w relacjach. W kulturach, w których oczekuje się od kobiet, by były podporządkowane innym, stawianie granic może być trudniejsze.
 4. Troska o dobro innych: Kobiety często kierują się troską o innych ludzi, co może prowadzić do poświęcania swoich potrzeb i zapominaniu o sobie. Stawianie granic wobec partnera czy dzieci staje się dla nich wyzwaniem.
 5. Lęk przed odrzuceniem: Obawa przed utratą miłości, akceptacji czy opieki partnera lub dzieci może powodować trudności w wyrażaniu swoich granic.
 6. Brak umiejętności komunikacyjnych: Nieumiejętność skutecznej komunikacji może utrudnić wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań w relacji.
 7. Przywiązanie emocjonalne: Silne przywiązanie emocjonalne do partnera czy dzieci i stawianie ich w hierarchii ponad sobą może wpłynąć na zdolność do stawiania granic.

                                             

CZY MOŻNA POPRAWIĆ UMIEJĘTNOŚĆ STAWIANIA GRANIC?

Poprawianie zdolności do stawiania granic wymaga pracy nad własną samoświadomością, komunikacją i umiejętnościami interpersonalnymi. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w wzmocnieniu tej umiejętności:

 1. Zrozumienie swoich potrzeb i wartości: Przemyśl, czego naprawdę potrzebujesz i czego oczekujesz w relacjach. Określ swoje wartości i przekonania, które będą stanowić podstawę twoich granic.
 2. Samorefleksja: Zastanów się nad sytuacjami, w których miałaś trudności ze stawianiem granic. Przeanalizuj, co mogło wpłynąć na te trudności i jakie emocje były za nimi ukryte.
 3. Utrzymywanie zdrowych granic: Zdefiniuj, jakie granice chcesz wyznaczać w różnych aspektach życia, takich jak praca, rodzina, przyjaciele, partner. Upewnij się, że twoje granice są realistyczne i oparte na twoich potrzebach.
 4. Ćwiczenia asertywności: Asertywność to zdolność wyrażania swoich potrzeb i opinii w sposób szanujący zarówno ciebie, jak i innych. Ćwicz wyrażanie swoich myśli i uczuć bez agresji ani uległości.
 5. Komunikacja: Ucz się wyrażać swoje potrzeby i granice w jasny i spokojny sposób. Unikaj agresji, gdy komunikujesz bliskim swoje potrzeby. Pamiętaj, agresja rodzi agresję w drugiej osobie.
 6. Umiejętność mówienia „nie": Naucz się odmawiać, gdy czujesz, że wyrażenie na coś zgody mogłoby skutkować narażeniem twojego zdrowia psychicznego czy fizycznego.
 7. Rozwijanie pewności siebie: Pracuj nad budowaniem swojej pewności siebie. Im bardziej będziesz wierzyć w siebie i swoje wartości, tym łatwiej będzie ci bronić swoich granic.
 8. Zrozumienie konsekwencji: Zastanów się, jakie mogą być konsekwencje przekroczenia twoich granic oraz z jakimi korzyściami wiąże się ich przestrzeganie.
 9. Ćwiczenia relaksacyjne: Zrelaksowane umysł i ciało mogą pomóc w lepszym reagowaniu na sytuacje wymagające stawiania granic.
 10. Terapia: Jeśli masz trudności ze stawianiem granic, terapia indywidualna lub terapia partnerska może być pomocna. Terapeuta może pomóc ci zidentyfikować korzenie tych trudności oraz dostarczyć narzędzi do poprawy tej umiejętności.
 11. Uczenie się od innych: Obserwuj osoby, które radzą sobie dobrze ze stawianiem granic. To pomoże ci zrozumieć, jakie zachowania są skuteczne.
 12. Cierpliwość: Poprawa umiejętności stawiania granic wymaga czasu i wysiłku. Bądź cierpliwa wobec siebie i pamiętaj, że małe kroki mogą prowadzić do dużych zmian.

 

Pamiętaj, że poprawa tej umiejętności będzie wymagać pracy nad sobą, ale może znacząco poprawić jakość twoich relacji oraz twoje zdrowie psychiczne i pozytywnie wpłynąć na twój stan emocjonalny.

Dobrą okazją do poprawienia swojej zdolności do stawiania granic i nauczenia się dbania o swoje potrzeby są organizowane warsztaty WENDO łączące techniki samoobrony z coachingiem psychologicznym.

Centrum Antyprzemocowe Elles pour Elles wraz z Brukselskim Klubem Polek zapraszają na warsztaty WenDo. Skierowane są one do kobiet, które doświadczyły lub doświadczają

przemocy emocjonalnej, słownej lub fizycznej w domu, w pracy, w miejscu publicznym

i chcą przestać czuć się bezradne i bezbronne wobec tych ataków.

Dwa warsztaty weekendowe (jeden weekend do wyboru) odbędą się: 7–8 października dla

kobiet w wieku 18–24 lub 14–15 października dla kobiet z doświadczeniem przemocy.

Zapisy na stronie Facebook Elles pour Elles poprzez link i opłatę 10 euro za cały weekendowy warsztat. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

 

 

Gazetka 224 – wrzesień 2023