Sąd Najwyższy USA orzekł 24 czerwca, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych. Sąd odwrócił tym samym dotychczasowy stan prawny obowiązujący od 1973 r. W długo oczekiwanej opinii SN postanowił, że konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji, a wyroki w precedensowych sprawach Roe kontra Wade i Casey kontra Planned Parenthood zostają uchylone.

Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo do aborcji dokonywanych w początkowym okresie ciąży przed uzyskaniem przez płód przeżywalności.

Roe kontra Wade z 1973 r. to przełomowa decyzja Sądu Najwyższego USA, w której Sąd orzekł, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych chroni wolność ciężarnej kobiety do dokonania aborcji.

Po decyzji Sądu Najwyższego w USA w przyszłości prawa do aborcji będą definiowane przez stany. Już prawie połowa stanów wprowadziła lub uchwali przepisy zakazujące aborcji, podczas gdy inne wprowadziły surowe środki regulujące tę procedurę.