30 mln euro — tyle wynosi kolejna transza pieniędzy, jaką Polsce potrąciła z należnych jej funduszy Komisja Europejska. Jest to wynik niewykonania od roku postanowienia TSUE w sprawie dotyczącej Sądu Najwyższego.

To już siódma transza kar potrąconych Polsce przez Komisję Europejską. Łącznie od 3 listopada 2021 r., kiedy rozpoczął się okres naliczania kar, Polska straciła już 267 mln euro (1 mld 260 mln zł).

Polska nie płaci bezpośrednio kar, dlatego Komisja Europejska sama odejmuje kolejne kwoty od należących się nam funduszy.

358 mln euro – to na dzień 27 października wysokość kar, jakie Polska ma zapłacić za niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.