Living Planet Report 2022 to kompleksowe badanie trendów w globalnej bioróżnorodności i zdrowiu planety. Ta znana publikacja WWF ujawnia średni spadek populacji gatunków o 69% od 1970 r. Choć wysiłki na rzecz ochrony przyrody pomagają, konieczne są pilne działania, jeśli mam odwrócić wspomniane procesy.