W Belgii od 1 kwietnia br. VAT na gaz i prąd zostanie na stałe obniżony do 6 proc. W zamian na gaz i energię elektryczną zostaną nałożone akcyzy. Wysokość akcyzy będzie uzależniona od cen gazu i prądu. Jeśli ceny pójdą w górę, to akcyza będzie mniejsza, jeśli jednak ceny gazu i prądu będą niskie, akcyza będzie wyższa.

Prawdopodobnie dla statystycznego belgijskiego gospodarstwa domowego rachunek za energię będzie o ok. 20 euro wyższy niż obecnie, chyba że do tego czasu ceny gazu i energii elektrycznej spadną jeszcze bardziej. Jest to jednak znacznie mniej niż powrót do VAT-u w wysokości 21 proc. Wprowadzony zostanie „podstawowy pakiet” energii elektrycznej i gazu ziemnego z obniżoną akcyzą. Ta pierwsza transza wyniesie 3 MWh dla energii elektrycznej i 12 MWh dla gazu ziemnego. Wyższa akcyza będzie dla tych, którzy zużyją więcej niż pakiet podstawowy. Jeśli ceny energii ponownie wzrosną przed 1 kwietnia, podatek akcyzowy zostanie odroczony.

Inne zmiany będą dotyczyć rozszerzonej taryfy socjalnej wprowadzonej w 2021 r., z której korzysta obecnie ok. 2 mln ludzi. Będzie ona wycofywana w czterech etapach. Od przyszłego roku będzie dotyczyć tylko tych, którzy otrzymują określone świadczenia lub zasiłki (zasiłek integracyjny, zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub gwarancja dochodu dla osób starszych), tak jak przed 2021 r.