Polacy marnują rocznie ok. 4,8 mln ton jedzenia. Szacuje się, że aż 60% marnotrawione jest w domach. Oznacza to, że każda mieszkająca w Polsce osoba wyrzuca rocznie około 75 kg żywności. Prawie codziennie coś się przeterminowuje, psuje albo traci świeżość – i ląduje w koszu. Patrząc globalnie, okazuje się, że marnowanie żywności to ogromny problem. Według raportu FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization), na całym świecie każdego dnia marnuje się 3,5 mln ton żywności, co rocznie daje około 1,3 mld ton.