Z badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) wynika, że belgijskie gospodarstwa domowe płacą trzecie co do wielkości rachunki za energię elektryczną na świecie. Jedynie obywatele Niemiec i Danii zapłacili więcej za energię elektryczną w 2021 r., ostatnim roku, za który dostępne są dane globalne. Ustalono również, że Belgia jest jednym z pięciu krajów, w których gospodarstwa domowe płacą ponad 300 dolarów (około 285 euro) za megawatogodzinę (MWh) energii elektrycznej.

Wyniki IEA potwierdziło inne badanie opublikowane na początku tego roku przez Eurostat, z którego wynika, że belgijskie gospodarstwa domowe płaciły najwięcej za energię elektryczną w UE w drugiej połowie 2022 r., ustępując jedynie Danii.

Ceny energii elektrycznej w Belgii wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat niemal dwukrotnie: z 0,1976 euro za kilowatogodzinę (kWh) w drugiej połowie 2018 r. do 0,3791 euro za kWh w drugiej połowie 2022 r.

Ceny gazu również wzrosły w tym samym okresie niemal trzykrotnie: z 0,0495 euro za kWh do 0,1266 euro za kWh. Ceny energii w większości pozostałych krajów świata rosły w podobnie alarmującym tempie.