Trwające od wielu tygodni manifestacje rolników w Europie wpłynęły na decyzje Komisji Europejskiej. Zaproponowała ona projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem.

Od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych, jeżeli państwo członkowskie jeszcze w tym roku ustanowi taki ekoschemat, za który rolnicy będą otrzymywali dodatkową płatność.

Komisja proponuje też, aby od 1 stycznia 2024 r. rolnicy mogli mieć wybór –albo stosować dywersyfikację upraw, albo zmianowanie. W razie wyboru dywersyfikacji upraw dla gospodarstw o powierzchni od 10 do 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać 2 uprawy, z tym że największa nie może stanowić więcej niż 75 proc., dla gospodarstw powyżej 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać 3 uprawy, z tym że największa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a dwie główne razem nie więcej niż 95 proc.

Państwo członkowskie będzie miało swobodę w decydowaniu, w jakim okresie roku ustanowić obowiązek utrzymania okrywy glebowej, co ułatwi rolnikom wykonywanie określonych zabiegów agrotechnicznych w dogodnym czasie.

Gospodarstwa do 10 ha nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych – tzw. warunkowości. Wcześniej Komisja Europejska poinformowała również o odstąpieniu od zakładanego ograniczania stosowania środków ochrony roślin.

Propozycje KE usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, elementy Zielonego Ładu. Zielony Ład to ambitny plan Unii Europejskiej, który ma na celu przekształcenie gospodarki, tak abyosiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Wśród propozycji znajduje się np. redukcja użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę i obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

20 marca br. przedłużono na kolejny rok (do 5 czerwca 2025 r.) tymczasowe zawieszenie ceł dotyczące produktów rolnych przywożonych z Ukrainy do UE. Jednak Komisja może nałożyć wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, w przypadku zakłóceń na rynku UE.

Państwa UE i Parlament Europejski zgodziły się na ograniczenie importu ukraińskich produktów rolnych zwolnionych z ceł – w tym jaj, drobiu, cukru, owsa, kukurydzy i miodu. Zmiany będą obowiązywać od czerwca.