Nowy dekret zobowiązuje rodziców wszystkich dzieci, które ukończyły 5 lat, do zapisania swych pociech do trzeciej klasy przedszkola. Od września br. szkoła będzie obowiązkowa od piątego roku życia, a nie, jak to było do tej pory, od szóstego.

Parlament Federacji Walońsko-Brukselskiej jednogłośnie zatwierdził projekt dekretu, który obniża wiek szkolny o jeden rok. Ma on na celu zmniejszenie liczby niepowodzeń szkolnych w szkolnictwie podstawowym.

Zmiana ta powinna umożliwić szybsze wykrywanie wszelkich trudności w nauce u dzieci, umożliwić im wcześniejszą integrację oraz poznanie zasad i obowiązków szkolnych. Ma także poprawić znajomość języka nauczania, a tym samym zwiększyć szanse na naukę i sukces w szkolnictwie podstawowym.

Obecnie 97 proc. dzieci w wieku 5 lat chodzi do szkoły w Federacji Walońsko-Brukselskiej. Ponieważ edukacja staje się obowiązkowa od trzeciej klasy przedszkola, od początku następnego roku szkolnego liczba półdniówek nieusprawiedliwionej nieobecności zostanie zredukowana do dziewięciu, jak ma to już miejsce w szkolnictwie podstawowym.