Badanie przeprowadzone przez Sciensano, które zakończyło się 2 października, objęło ponad 30 tys. Belgów i dotyczyło ich zdrowia psychicznego i zachowań społecznych. Pierwszą obserwacją jest wzrost zaburzeń lękowych u osób na pierwszej linii frontu w walce z wirusem. Kolejne spostrzeżenie: we wrześniu 41% mieszkańców Belgii nie przestrzegało zasad dystansu społecznego, a 23% nie pozostało w domu mimo objawów choroby.

Natomiast tracing jest dobrze postrzegany przez ankietowanych. 90% z nich jest gotowych przekazać wszystkie niezbędne informacje do centrum obsługi telefonicznej lub przeprowadzić kwarantannę w ciągu 7 dni po kontakcie wysokiego ryzyka.