Polski Alarm Smogowy przygotował niechlubny ranking najbardziej „zasmogowanych” miejscowości w Polsce. „Zwycięzcą” w kwestii przekroczenia rakotwórczego benzo(a)pirenu (BAP) w powietrzu okazał się Nowy Targ, gdzie osiągnięto poziom 1800 proc. normy – dokładnie tyle samo, ile w poprzednim roku. Najmniejszą liczbę dni smogowych odnotowano w miastach położonych na Pomorzu: w Sopocie (1 dzień), Słupsku (3 dni) i Kołobrzegu (4 dni), natomiast największą liczbę takich dni w Pszczynie (106 dni), Rybniku (89 dni) oraz Nowym Targu (88 dni).