Hiszpania jest szóstym krajem świata, w którym zalegalizowano eutanazję. Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu tego kraju, zatwierdził poprawki Senatu do ustawy legalizującej tzw. śmierć wspomaganą. W 350-osobowej izbie za głosowało 202 posłów, przeciwnych było 141, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Prawo do eutanazji ma przysługiwać jedynie osobom cierpiącym na nieuleczalne choroby. Zgodnie z ostateczną wersją ustawy osoba wnioskująca o eutanazję będzie musiała odbyć szereg konsultacji medycznych potwierdzających, że cierpi na poważną chorobę – chroniczną, a zarazem nieuleczalną. W dokumencie przewidziano, że konieczne będzie dwukrotne wnioskowanie o dopuszczenie do zabiegu, aby wykluczyć ewentualną pomyłkę lub zmuszanie kogoś do poddania się eutanazji. Zgodnie z nową ustawą od złożenia wniosku do przeprowadzenia zabiegu eutanazji nie powinno minąć więcej niż maksymalnie 40 dni.