Mateusz Morawiecki przedstawił zarys projektów, które wchodzą w skład Polskiego Ładu i mają być wprowadzone przez rząd „w pierwszej kolejności”. Premier określił też wstępne wytyczne dotyczące wprowadzenia poszczególnych założeń.

10 projektów na 100 dni:

  1. 30 tys. kwoty wolnej od podatku dla wszystkich – wejście w życie od 1 stycznia 2022 r.
  2. Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł od 1 stycznia 2022 r.
  3. Zniesienie limitów do specjalistów – najpierw ma to dotyczyć dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Wejście w życie zakładane jest na drugą połowę 2021 r.
  4. 7 proc. PKB na zdrowie – szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.
  5. Mieszkanie bez wkładu własnego – godne mieszkanie i lokum dla polskich rodzin w ciągu dekady. Punkt ten ma zacząć obowiązywać w czwartym kwartale 2021 r.
  6. Dom do 70 m kw. bez formalności – bez specjalnych zezwoleń, książki budowy i kierownika budowy, tylko na zgłoszenie. Zmiana ma wejść w życie w czwartym kwartale 2021 r.
  7. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko. Wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2022 r.
  8. Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu – dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne. Wejście w życie w trzecim kwartale 2021 r.
  9. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników – zwiększenie stawki dopłat za paliwo do 110 zł za jeden hektar czy uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Wejście w życie zapowiadane jest na czwarty kwartał 2021 r.
  10. Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce – w średnich i małych polskich miastach. Wejście w życie zakładane jest w czwartym kwartale 2021 r.