Dorośli Polacy deklarują, że się nie uczą. Według badania Eurostatu z 2018 r. tylko 5,5% z nich uczestniczyło w kształceniu i szkoleniu w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie. Średnio w Europie było to 11,1%. Z kolei 25% Polek i Polaków zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy brało udział w edukacji formalnej i pozaformalnej, czyli uczyło się w szkole, na studiach i różnego rodzaju kursach, a 31% – że uczyło się nieformalnie (czyli m.in. samodzielnie, w miejscu pracy lub w działalności społecznej). Przeciętnie w UE odsetki te wyniosły odpowiednio 50 i 61%. Co więcej, aż 60% dorosłych Polek i Polaków nie tylko nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, ale też nie chce tego robić.