W 2020 r. odnotowano w Brukseli 21 570 przypadków nielegalnego wyrzucania śmieci, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2019, kiedy zarejestrowano 13 600 takich przypadków. Co jednak ciekawe, w zeszłym roku wystawiono mniej kar.

W 2020 r. Bruksela miała 16 tymczasowych kamer, które były rozmieszczone w różnych lokalizacjach i przyczyniły się do zredukowania ilości wrzuconych nielegalnie śmieci. Poskutkowało to wystawieniem 1337 mandatów. Łącznie ukarano 5375 osób (włączywszy w to lokalizacje, w których nie korzystano z kamer). Dla porównania, w 2019 r. odnotowano 7571 mandatów za nielegalne wyrzucanie śmieci.

Niższa liczba kar wiąże się z ograniczonymi możliwościami władz w czasie pandemii – przeprowadzanie kontroli z udziałem inspektorów było utrudnione w czasie lockdownu.