Emerytura przyznana niektórym osobom może być niska. Z tego powodu wprowadzono gwarantowany dochód dla osób starszych – to tzw. Grapa (Garantie de revenus aux personnes âgées). Pozwala on emerytowi na otrzymanie dodatku finansowego do emerytury.

Aby skorzystać z tego dodatku, Service fédéral des pensions sprawdza, czy emeryt lub rencista spełnia określone warunki:

- Wiek od 65 lat.

- Należy spełniać warunki obywatelstwa, czyli posiadać obywatelstwo belgijskie lub być objętym europejskim rozporządzeniem albo być obywatelem państwa, z którym Belgia zawarła umowę o wzajemności, albo też bezpaństwowcem, mieć status uchodźcy lub mieć obywatelstwo innego państwa, ale z prawem do emerytury lub renty w belgijskim systemie emerytalnym.

- Emeryt musi mieć miejsce zamieszkania w Belgii. Dopuszcza się pobyt za granicą przez maks. 29 dni (kolejnych lub w sumie) w roku kalendarzowym. Ponadto od 1 września 2017 r. emeryt musi udowodnić swój pobyt w Belgii przez 10 lat (z czego nieprzerwanie przez 5 lat), aby otrzymać prawo do Grapy.

- Przy ustalaniu kwoty dodatku Grapa brane są pod uwagę wszystkie dochody emeryta, a w szczególności: kwoty emerytur, dochody z działalności zawodowej, akcje lub papiery wartościowe, nieruchomości oraz przychody ze sprzedaży dóbr (nieruchomości, akcji) w ciągu ostatnich 10 lat. Bierze się pod uwagę częściowe regulacje tych dochodów.

Podwyższona kwota dodatku Grapa wynosi 1083,28 euro miesięcznie, a podstawowa 722,18 euro miesięcznie.

Podwyższona kwota dodatku przysługuje osobie, która mieszka sama lub jest zameldowana w domu opieki lub domu psychiatrycznym. Kwota ta jest również przyznawana, jeśli rencista mieszka z krewnymi i/lub innymi bliskimi w linii prostej. Uwzględniany jest tylko dochód wnioskodawcy.

Podstawowa kwota dodatku przyznawana jest osobie zamieszkującej razem z kimś. Dochód osoby (lub osób) mieszkającej razem z emerytem nie jest brany pod uwagę, z wyjątkiem małżonków lub zalegalizowanych współmieszkańców (cohabitants légaux).

Każde wystąpienie o przyznanie emerytury w ramach belgijskiego ustawowego systemu emerytalnego stanowi również wystąpienie o dodatek Grapa, pod warunkiem spełnienia wymogu wiekowego i jeśli wysokość emerytury jest niższa od kwoty Grapy. Jest to automatyczne w przypadku osób, które otrzymują zasiłek z tytułu niepełnosprawności lub revenu minimum d’intégration (czyli minimalny zasiłek integracyjny).

Jeśli jednak nie korzystasz z dodatku Grapa, ale uważasz, że spełniasz wymienione warunki, możesz złożyć wniosek w Dziale Emerytalnym w swoim urzędzie gminy lub w Service Fédéral des Pensions. Można to też zrobić poprzez stronę www.mypension.be (wymagany czytnik kart identyfikacyjnych).

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Serwis emerytalny Mutualité chrétienne udziela informacji oraz porad dostosowanych do danej sytuacji i pomaga w kontaktach z organizacjami emerytalnymi.

 

tel.: 02 501 51 96

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bezpłatny nr: 0800/ 10 9 8 7

www.mc.be

 

 

Gazetka 165 – październik 2017