W połowie września Komitet Konsultacyjny omówił sytuację epidemiologiczną w Belgii. Z uwagi na duże różnice regionalne we wskaźnikach szczepień Komitet opowiedział się za zróżnicowanym podejściem. Zauważono, że liczba nowych zakażeń stabilizuje się, to samo dotyczy ogólnego wskaźnika hospitalizacji, który po okresie powolnego wzrostu od początku lipca we wrześniu po raz pierwszy uległ obniżeniu. Nadal jednak istnieją duże rozbieżności: we Flandrii liczba zachorowań spada, w Walonii i w Brukseli wzrasta. Dlatego nadal należy zachowywać ostrożność.

NOSZENIE MASKI W BELGII

Od 1 października maski muszą być nadal noszone przez osoby powyżej 12 lat:

 • w środkach transportu miejskiego, na dworcach kolejowych i lotniskach, w taksówkach,
 • w zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, domy seniorów itp.),
 • dla personelu i pacjentów lub klientów osób wykonujących zawody medyczne i niemedyczne, mających kontakt z ludźmi – fryzjerzy, kosmetyczki itp.,
 • podczas imprez, przedstawień kulturalnych i innych, zawodów sportowych i treningów, a także podczas konferencji z udziałem ponad 500 osób w pomieszczeniach i 750 osób na zewnątrz, jeżeli nie był zastosowany Covid Safe Ticket.

Zasady te stanowią podstawę federalną, która obowiązuje w całym kraju.

Władze regionalne mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady, dlatego w:

• BRUKSELI I WALONII

Nadal będzie obowiązywała zasada noszenia maski we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach oraz dodatkowo w publicznych, zamkniętych miejscach, lokalach gastronomicznych i sklepach.

• FLANDRIA

Bardzo wysoka liczba zaszczepionych osób pozwala na zniesienie obowiązku noszenia maski w urzędach, sklepach, restauracjach/kawiarniach.

 

Kawiarnie i życie nocne

Od 1 października dyskoteki, sale taneczne i kluby nocne będą mogły zostać ponownie otwarte pod warunkiem, że będzie tam używany Covid Safe Ticket, a w miejscach tych zapewniona zostanie odpowiednia jakość powietrza i wentylacja, zgodnie z zaostrzonymi protokołami.

 

Certyfikat COVID-19 / Covid Safe Ticket

U osoby z ważnym świadectwem szczepienia, która ma jednak pozytywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego Covid, odczyt certyfikatu COVID-19 i Covid Safe Ticket będzie miał kolor czerwony przez 11 dni.

 

OD POLOWY PAŹDZIERNIKA COVID SAFE TICKET

Covid Safe Ticket, czyli paszport sanitarny, jest dowodem pełnego szczepienia, ostatniego negatywnego testu PCR lub zaświadczenia o wyleczeniu. Można go prezentować za pomocą aplikacji lub w formie drukowanej.

 

W BRUKSELI

Miejsca, w których będzie obowiązywał:

 • kluby nocne i dyskoteki,
 • restauracje, bary, kawiarnie (z wyjątkiem tarasów, które nadal podlegają obowiązującym przepisom),
 • ośrodki sportowe i sale fitness (nie dotyczy sportów na świeżym powietrzu dla mniej niż 200 osób),
 • targi i kongresy (obowiązkowo od 50 osób; z możliwością wykorzystania przy mniejszej liczbie osób),
 • obiekty w sektorze kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym (obowiązkowo od 50 osób; z możliwością wykorzystania przy mniejszej liczbie osób),
 • ośrodki opieki dla osób wymagających szczególnej troski,
 • imprezy: od 50 osób w pomieszczeniach zamkniętych do 200 osób w plenerze,
 • hotele prowadzące restauracje oraz organizujące targi i kongresy.

 

W WALONII

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną Covid Safe Ticket / paszport sanitarny będzie obowiązkowy w Walonii od połowy października. Będzie wymagany w sektorze gastronomii, dyskotekach, przedstawieniach, domach opieki i imprezach.

Jeśli chodzi o maskę, nie będzie ona już obowiązkowa w miejscach z paszportem sanitarnym.

Covid Safe Ticket będzie wymagany od osób powyżej 16. r. ż. W przypadku odwiedzających w szpitalach, domach seniora i imprezach masowe będzie on wymagany już od 12 r.ż. Nie będzie można go wymagać w sytuacjach takich jak dostęp do transportu publicznego, szkół, administracji miejskiej, pracy, banków itp.