Belgowie już drugi rok z rzędu zajęli 6. miejsce na świecie na liście nacji najlepiej władających językiem angielskim jako obcym. Nieanglojęzycznymi krajami o najwyższym poziomie znajomości języka angielskiego były: Holandia, Singapur, Austria, Norwegia i Dania. Badanie wykazało ponadto, że generalnie niderlandzkojęzyczni Belgowie mówią lepiej po angielsku niż ich francuskojęzyczni rodacy, a najlepiej angielskim posługują się w Belgii mieszkańcy Brugii. Następne miejsca zajęli mieszkańcy: Antwerpii, Gandawy, Leuven oraz Brukseli.