Wzrost temperatury Ziemi o 1,5°C na skutek emisji gazów cieplarnianych ze spalania węgla, gazu i ropy jest już praktycznie przesądzony. Niemniej wysiłki, by kryzys klimatyczny nie wymknął się spod kontroli, muszą być kontynuowane. Istnieje bowiem wiele „możliwych do zrealizowania i skutecznych” opcji ograniczenia emisji i możliwości adaptacji do zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował kompleksowy raport zawierający podsumowanie obecnej wiedzy naukowej na temat kryzysu klimatycznego – jego przyczyn, konsekwencji i sposobów radzenia sobie z nim. Przesłanie jest jednoznaczne: możemy i musimy zmniejszyć globalne emisje o połowę do 2030 r.

W raporcie ponownie podkreślono, że od lat znane są dostępne, skuteczne i tanie rozwiązania kryzysu klimatycznego. To zastąpienie energii z paliw kopalnych energią ze słońca i wiatru, zwiększanie efektywności energetycznej, ograniczanie wylesiania i innych form przekształcania naturalnych ekosystemów, a także rolnictwo przyjazne dla klimatu.

Opublikowane sprawozdanie podsumowujące IPCC będzie kształtowało politykę klimatyczną w kolejnych krytycznych latach, miesiącach i tygodniach, stanowiąc kluczowy wkład w globalną ocenę wdrażania porozumienia paryskiego, które zakończy się w grudniu przyszłego roku na konferencji klimatycznej ONZ (COP28) w Dubaju.