► Online od 8.05.2023 r. do 15.07.2023 r.

► Za pomocą formularza w wersji papierowej do 30.06.2023 r.

Od tego roku nie można już skorzystać z pomocy księgowego lub doradcy podatkowego, aby złożyć proste zeznanie po tych terminach. Zeznanie podatkowe przez pełnomocnika (księgowego/doradcę podatkowego) również musi być złożone do 15.07.2023 r. Jedynie w przypadku skomplikowanych zeznań, w których występują np. dochody zagraniczne, zarówno podatnik, jak i pełnomocnik mogą uzyskać zgodę na złożenie zeznania do 18.10.2023 r. Zeznanie papierowe nie może być złożone później niż do 30.06.2023 r.

Dodatkowo teraz zeznanie podatkowe będzie zeznaniem neutralnym, jeśli chodzi o płeć. W przypadku wspólnych zeznań podatkowych małżonków lub osób w związkach zarejestrowanych w gminie rubrykę pierwszą po lewej stronie będzie wypełniać osoba starsza (mąż lub żona, partner lub partnerka), a rubrykę obok osoba młodsza.

Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalonym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed upływem ostatecznego terminu składania zeznań poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób może uniknąć kary.