14% terytorium Regionu Stołecznego Brukseli zostało oznaczone jako obszar chroniony „Natura 2000”, jednak konkretne plany zarządzania dla tego obszaru nie zostały jeszcze zatwierdzone. Brukselski minister środowiska Alain Maron chce przyspieszyć ten proces.

„Natura 2000” to europejska sieć obszarów chronionej przyrody. W 2004 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do pogodzenia ochrony różnorodności biologicznej z działalnością człowieka. Bruksela liczy około 50 takich obszarów rozciągających się na las Soignes, dolinę Woluwe, zalesione i otwarte tereny w Uccle oraz kilka obszarów w dolinie Molenbeek.