W 2022 r. średnia godzinowa płaca w Unii Europejskiej była o 4,4% wyższa niż rok wcześniej – poinformowało unijne biuro statystyczne Eurostat. Średnio za godzinę pracy płacono w ubiegłym roku w krajach UE około 22,90 euro (brutto). Gdyby brać pod uwagę jedynie państwa strefy euro, średnia ta byłaby wyższa i wyniosłaby 25,50 euro.

Wynagrodzenia wzrosły we wszystkich krajach UE, ale różnice pomiędzy poszczególnymi państwami były bardzo wielkie. Najmniejszy wzrost płac odnotowano w Danii (o 2,2% w skali roku) oraz we Włoszech, na Malcie i w Finlandii (2,3%).

Do największego wzrostu wynagrodzeń doszło na Węgrzech – aż 16,4%. Węgry były jednak również krajem UE z najwyższą inflacją. W grudniu 2022 r. wynosiła ona tam aż 25% w skali roku. Realne płace na Węgrzech zatem spadły.

W Bułgarii średnia płaca godzinowa zwiększyła się w 2022 r. o 15,5%, na Litwie o 13,4%, a w Rumunii o 12,3%. Także Polska znalazła się wśród państw z dużym wzrostem wynagrodzeń – w ubiegłym roku było to średnio 11,7%. Z kolei w Belgii płace wzrosły średnio o 6%.