Polacy ciągle postrzegają inflację jako główny problem w kraju (53%), ale coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na problemy opieki zdrowotnej (45%). W dalszej kolejności wymieniane są korupcja i skandale finansowe lub polityczne (28%) oraz konflikty zbrojne (27%). Tak wynika z raportu Ipsos.

66% Polaków negatywnie ocenia bieg spraw w kraju; 39% badanych twierdzi, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ostatnich miesiącach.