Według danych Eurostatu Polacy jeżdżą najstarszymi samochodami w Unii Europejskiej. Aż 41,3% aut w Polsce ma więcej niż 20 lat, a 37,1% od 10 do 20 lat. Natomiast niespełna 5% to samochody mające maksymalnie dwuletnie. Oprócz Polaków najstarszymi samochodami jeżdżą Estończycy (33,2% aut powyżej 20 lat) oraz Finowie (29,1% aut powyżej 20 lat). Natomiast najmniej samochodów, które mają ponad 20 lat, jest w Luksemburgu (5,2%), Danii (5,3%) oraz Holandii (7%).

Ponadto Polska jest liderem w liczbie zarejestrowanych aut w UE, gdyż na 1000 mieszkańców przypada 687 samochodów. Na drugim miejscu uplasował się Luksemburg z liczbą 681, a na trzecim Włochy – 675 pojazdów. Najmniej samochodów na 1000 osób przypada w Rumunii (400), na Łotwie (404) oraz w Bułgarii (414).