Ubiegły rok był jak dotąd najbardziej ekstremalnym rokiem pod względem nietypowych zjawisk pogodowych w Europie. Zimą odnotowano rekordowe temperatury i opady, a latem upały i susze – podaje GreenMatch. Nie wszystkie europejskie kraje odczuły w takim samym stopniu efekty zmian klimatycznych. Jak na tle innych państw wyglądała Polska?

W analizie sytuacji klimatycznej 32 krajów Europy porównano dane dotyczące temperatury powierzchni, temperatury i poziomu mórz, a także opadów.

Okazuje się, że Polska nie należy do krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatu. Najbardziej zmienił się klimat Litwy, Finlandii i Łotwy. Litwa zanotowała wzrost temperatury o 0,325 st. Celsjusza na dekadę, a poziom morza między 1970 a 2015 r. rósł tam o 4,46 mm na rok. W Finlandii wzrost temperatury wyniósł 0,314 st. na dekadę, a poziom morza opadał w tempie 4,26 mm w ciągu roku. Łotwa zanotowała taki sam wzrost temperatury jak Litwa, wolniej jednak rósł poziom morza (4,02 mm na rok).

Zmiany klimatu w najmniejszym stopniu dotknęły Islandię, Grecję i Norwegię.