Według badań Eurobarometru dotyczących wymiaru sprawiedliwości, 50% Polaków ocenia niezależność sądów w kraju jako złą lub bardzo złą. Najlepiej sądownictwo oceniane jest w Danii, Finlandii i Austrii – poziom pozytywnych odpowiedzi przekracza w tych państwach 80%. Polska należy do grona 12 państw, gdzie niezależność sądów w większości oceniana jest negatywnie – są to m.in. Węgry, Rumunia, Włochy i Hiszpania. Co najmniej siedmiu na dziesięciu obywateli, którzy oceniają niezależność swojego wymiaru sprawiedliwości tak źle, czyni to z powodu ingerencji lub nacisków ze strony polityków. Przedstawione badania są częścią corocznych badań Komisji w zakresie monitorowania reform wymiaru sprawiedliwości w krajach UE.