1 stycznia 2019 r. Belgia liczyła 11 431 406 mieszkańców. Roczny wzrost populacji wyniósł 0,49%.