Belgia, wg danych Eurostatu, należy do trzech krajów europejskich o największej proporcji rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Na pierwszym miejscu jest Irlandia (26% gospodarstw domowych), potem Finlandia (19%), a Belgia wraz z Francją (18%) są na miejscu trzecim.

W zeszłym roku Unia Europejska liczyła 223 mln gospodarstw domowych, z czego prawie jedna trzecia (65 mln) ma dzieci. Z tego 15% stanowiły rodziny niepełne.

Prawie połowa rodzin z dziećmi (47% lub 30,6 mln gospodarstw domowych) ma jedno dziecko, 40% (25,8 mln) dwoje dzieci, a 13% (8,5 mln) troje lub więcej. W przypadku Belgii wskaźniki te wynosiły w zeszłym roku odpowiednio 41,2%, 40,6% i 18,1%. Irlandia ma najwyższy odsetek gospodarstw domowych z dziećmi (39%), następnie jest Cypr, Polska i Słowacja (po 36%) oraz Rumunia (35%).
Niemcy i Finlandia (po 22%) zamykają ranking, wyprzedzając Szwecję (23%) i Austrię (25%). Bułgaria (5%), Portugalia (7%), Hiszpania i Włochy (po 8%) to kraje, w których gospodarstwa domowe najrzadziej mają troje lub więcej dzieci.