W ciągu ostatnich 4 lat ilość cukru spożytego przez przeciętnego Polaka wzrosła o jedną czwartą i w 2018 r. sięgnęła rekordowego pułapu 51 kg. Zwiększa się tym samym liczba osób otyłych lub cierpiących na cukrzycę. Eksperci przedstawiają swoje rozwiązanie problemu – podatek od cukru. W ciągu ostatnich 4 lat wprowadziło go już 19 państw. Według specjalistów Polska też powinna to zrobić, bo dane GUS-u pokazują, jak wraz ze wzrostem zamożności Polaków wzrasta ilość spożywanego przez nich cukru.

W ostatnim raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia oszacowano, że już ok. 1,4 tys. zgonów rocznie spowodowanych jest spożyciem napojów z cukrem. Do 2025 r. liczba cukrzyków zwiększy się w polskim społeczeństwie o niemal milion – kolejne ok. 350 tys. Polaków będzie musiało zmagać się z nadciśnieniem.