Organizacja Narodów Zjednoczonych chce od Polski dodatkowego raportu nt. walki z rasizmem. Ponadto ONZ domaga się delegalizacji organizacji, które jej zdaniem promują rasizm i dyskryminację na tle narodowościowym.

Za takie uznała Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolską. W dokumencie czytamy: „Komitet apeluje do państwa będącego stroną umowy o zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa delegalizującego partie lub organizacje promujące lub podżegające do dyskryminacji rasowej, takie jak Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, (...) Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność”.

Ostatnia z wymienionych organizacji została już zdelegalizowana przez sąd. Polska delegacja złożyła sprawozdanie ONZ, w którym zapewnia, że walczy z dyskryminacją i rasizmem. Pomimo tego ONZ wyraża zaniepokojenie sytuacją w Polsce i oczekuje, że w ciągu roku kraj przygotuje dodatkowe sprawozdanie.