7 października br. polski Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją RP.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

10 października w 160 polskich miastach i miasteczkach odbyły się manifestacje pod hasłem „My zostajemy w Unii Europejskiej”. Dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się na ulicach; najwięcej osób – ok. 100 tys. – zgromadziło się na placu Zamkowym w Warszawie, gdzie przemawiali politycy opozycji, artyści oraz weteranki powstania warszawskiego.