67% badanych Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złą stronę. Pozytywną opinię w tej sprawie ma 19%. Natomiast 73% ankietowanych negatywnie ocenia stan polskiej gospodarki, a 21% ma dobrą opinię na ten temat – wynika z listopadowego sondażu Kantar. 53% wskazuje na pogorszenie obecnych warunków życia, przy czym 17% uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 36% z nich nastąpi pewne pogorszenie. 7% osób nie ma opinii na ten temat.