W Belgii od początku 2021 r. doszło już do 9 zabójstw kobiet i 6 dzieciobójstw. To średnio dwukrotnie więcej w porównaniu z poprzednimi latami. Jest to alarmująca sytuacja, na którą ma wpływ kontekst pandemii. Kilka przeprowadzonych badań wykazało, że wprowadzone obostrzenia, takie jak zamykanie szkół i godziny policyjne, znacznie zwiększyły przemoc w domach.